Felinoterapie – když kočky léčí

Stejně jako psi, i kočky mohou mít léčebné účinky na pacienty. Takovému způsobu léčby se říká felinoterapie a vhodná je jak pro chronicky nemocné pacienty, kteří potřebují pomoci například se zvládáním nemoci, tak pro ty, kteří trpí dlouhodobým stresem. Kočky dokážou přinést radost nebo ulevit od trápení. O tom, jak felinoterapie probíhá, jsme si povídali s chovatelkou Helenou Ruckerovou.

Co je podstatou felinoterapie?

Felinoterapie patří do skupiny zooterapií a jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. Jejím principem je přímý kontakt pacienta s kočkou. Felinoterapii můžeme využít jako tzv. AAT (Animal Assisted Therapy), tedy že kočka působí na člověka, což má za následek vlastní léčebný účinek, kterým může být například prohřívání končetin, snížení stresu, krevního tlaku další. Druhý způsob využití je takzvaný AAA (Animal Assisted Activities), kdy kočky na klienty působí formou aktivit, které mají lidem zkvalitnit život, zmírnit pocit osamění, zlepšit komunikaci, paměť a přinést informace.

Jsou pro felinoterapii vhodné všechny kočky?

Na plemeni kočky v práci felinoterapeuta moc nezáleží, spíše je vhodné mít na paměti, že kočka, která má tuto službu vykonávat, by měla být správně socializovaná, ne plachá a hlavně ne agresivní. Pokud chceme kočičku cvičit pro tuto službu už od kotěte, je vhodné kočku naučit cestovat, nebát se cizích lidí a zvyknout ji na různá prostředí, rušivé zvuky a pachy. Kočičku je také dobré naučit na vodítku.

Musí před samotnou terapií projít nějakým výcvikem?

Pokud máme již jistotu, že kočička vše dobře zvládá, můžeme ji přihlásit na felinoterapeutické zkoušky, kde si ověříme, jak se bude chovat v různých prostředích. Kočku můžeme přihlásit na zkoušky po dosažení 1 roku života, musí být očkovaná a čipovaná. Test se provádí spolu s majitelem a hodnotí se vlastně souhra týmu.

Co je součástí takové zkoušky?

Součástí je např. oblečení postroje, hlazení kočky cizími lidmi, reakce na různé zvuky a pachy. Zkoušku týmu provádí tříčlenná komise spolu s figuranty, kteří simulují skutečné prostředí v zařízeních, kam kočka s majitelem mohou docházet.

Jak se pozná, že je daná kočka vhodná pro vykonávání felinoterapie?

Kočka, která má vykonávat tuto službu, musí být se svým majitelem dobře sehraná, musí mu důvěřovat a musí mít z práce radost. Proto se kočky podrobují zkouškám, aby měl majitel čas si kočku otestovat, než půjde za klienty. Aby kočka i majitel věděli, co je čeká. V neposlední řadě musí být kočka i perfektně zdravá.

Jak samotná terapie probíhá?

Pro různé klienty máme připravené různé programy. U seniorů můžeme při skupinovém sezení motivovat lidi k pohybu pomocí například mávátek, hlazení, dále ke komunikaci a zároveň předáváme informace (co je to za plemeno, jak se kočka jmenuje). Také procvičujeme paměť a jemnou motoriku. U ležících pacientů se soustředíme spíše na prohřátí končetin, motoriku a zlepšení kvality života. To probíhá zejména tak, že jim přinášíme jiné vzruchy.

Pokud se felinoterapie praktikuje u dětských pacientů, jak probíhá?

U dětí se hlavně zaměřujeme na seznámení se se zvířaty, odbourání strachu ze zvířat a dbáme i na předání základních pravidel péče o zvířata. Vysvětlujeme řeč těla zvířat a samozřejmě umožníme kontakt se zvířetem. Program pro děti uzpůsobíme jejich věku, popřípadě jejich schopnostem. Dětem hrajeme i pohádku s živými zvířaty.

Pro jaké pacienty s jakými problémy je vhodná?

Felinoterapii ocení hlavně senioři, ale i postižení dospělí lidé. My jsme se soustředili hlavně na děti. Cílem bylo, aby našly lásku ke zvířatům a uměly se o ně postarat.

Týká se případný výcvik/trénink i majitelů či chovatelů koček?

Ano, předpoklady pro tuto službu musí mít nejen kočka, ale i člověk. Ten musí své kočce rozumět, rozpoznat varovné signály a zároveň se musí dobře chovat k lidem. Být empatický, slušný a mít trochu praxe v psychologii. Zároveň musí znát i zdravotní rizika, a to jak pro lidi, tak pro zvířata. Vědět, že zoonózy se mohou přenést z kočky na člověka nebo že lidské nemoci může dostat i zvíře.

Jak se člověk může na felinoterapii připravit, kde se může vzdělat?

Aby člověk věděl, co vše bude k této práci potřebovat, je dobré navštívit nějaký seminář o felinoterapii nebo canisterapii a naučit se, jak ke kterému člověku přistupovat a jak se v zařízení chovat. Nestačí jen milovat kočky a chtít dělat dobrou věc.

Související články

Psí hygiena: Jak na správnou péči o psa?

Naši mazlíčci jsou často členové rodiny, proto je samozřejmé, že jim chceme dopřát stejné výsady a pohodlí jako komukoliv jinému. Ač jsme si to ze začátku nedokázali představit, naši čtyřnozí chlupáči jsou s námi všude. Na gauči, v koupelně a...

CBD produkty: kdy mohou být prospěšné

Pro své mazlíčky chceme většinou jen to nejlepší. Proto často hledáme způsoby a cesty, jak zlepšit kvalitu jejich života a dbáme na to, abychom maximálně podpořili jejich zdraví. Krmíme je tím nejlepším, co je na trhu, zařazujeme pravidelné procházky...

Dogdartbee: Když se disk hází na terč

V další části série, ve které přibližujeme sport dogfrisbee, tedy aktivitu, při níž se psovi hází disk, který on následně aportuje, přiblížíme disciplínu Dogdartbee. Ta pochází z Nizozemí a její hlavní podstatou je, že se disk hází na terč namalovaný...

Felinoterapie – když kočky léčí

Stejně jako psi, i kočky mohou mít léčebné účinky na pacienty. Takovému způsobu léčby se říká felinoterapie a vhodná je jak pro chronicky nemocné pacienty, kteří potřebují pomoci například se zvládáním nemoci, tak pro ty, kteří trpí dlouhodobým...

Obří plemena králíků: Co péče o ně vyžaduje?

Králíci jsou oblíbenými domácími mazlíčky zejména pro děti. Jedná se o roztomilé tvory, kteří se rádi mazlí. Je ale dobré vědět, že není králík jako králík. Pořídit si totiž můžete i obří plemena, která ovšem vyžadují mírně odlišnou péči než...

Výběr štěněte: Co vše je nutné zvážit?

Mít doma štěně je velká radost, ale také starost. Zejména pokud nemáte žádné předchozí zkušenosti se psem nebo jiným zvířetem v domácnosti. Proto je před jeho pořízením nutné vzít v potaz hned několik věcí, dobře je promyslet a na příchod nového...

Jak probíhá výcvik záchranářských psů?

O tom, co všechno obnáší záchranařina a jací psi jsou pro hledání lidí v troskách domů vhodní, jsme psali v minulém článku. Téma je ale natolik zajímavé, že jsme se rozhodli se ještě více zaměřit na samotný výcvik psů, tedy na jeho průběh a co...