Canisterapie – příznivé účinky psů na lidské zdraví

Že psi svou přítomností zvedají lidem náladu, je dávno prokázané. Pozitivních účinků, které jsou často až léčebné, se začalo využívat v rámci canisterapie. Terapeutičtí psi navíc mohou pomoci všem bez rozdílu věku. Skvěle se hodí jak pro děti, tak dospělé jedince i seniory. Pozitivně mohou ovlivnit jedince s psychickým i fyzickým postižením. Jak vlastně canisterapie probíhá a v čem je specifická?

Pomocník s různými druhy problémů

Canisterapie může pomoci se širokou škálou problémů. Psi pacientům pomáhají s rozvojem jemné i hrubé motoriky, s verbální i neverbální komunikací, pozitivní vliv mohou mít i na polohování pacienta. Vynechat nelze ani příznivé účinky na psychiku jedince, kdy kontakt se psem prokazatelně zlepšuje náladu a přispívá k duševní rovnováze. Pejsek nemocnému může pomoci i s rozvojem sociálního cítění, může podnítit ke hře a samozřejmě i pohybu.

Kromě mentálně či fyzicky nemocných pacientů se canisterapie využívá i u těch jedinců, kteří jsou zdraví, nicméně se ocitli v těžké životní situaci, se kterou se obtížně vyrovnávají. V takových případech může pes a jeho cílené působení na jedince pomoci s odbouráním stresu. 

Různé druhy i míra zapojení psů v léčení

Webová stránka canisterapie.cz uvádí, že existují tři typy canisterapie, a to podle užšího zaměření. Prvním druhem je vzdělávání pomocí psů, v rámci kterého učitelé mohou využít psů a jejich pozitivního vlivu na své studenty. Většinou se využívá v kolektivu žáků se specifickými potřebami. Druhou variantou je terapie, v níž kontakt se psem slouží jako podpůrná metoda v rámci celkového léčení jedince. Třetím typem jsou aktivity za pomoci psa, které slouží ke zlepšení kvality života jedince a využívá se v nich přirozeného kontaktu lidí a psů.

Pes jako polohovací polštář

Velkým pomocníkem je pes při polohování jinak nepohyblivých pacientů. Ti, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, se často potýkají s vážnými problémy jako jsou proleženiny, ztuhlé svaly a jiné. Aby se těmto často velmi bolestivým komplikacím alespoň částečně předcházelo, pomáhají pacientům kvalifikovaní odborníci, kteří za pomocí speciálních polštářů uvolňují napětí.

Právě funkci zmíněných polštářů dokážou částečně nahradit psi. Nejlepší výsledky vykazují u pacientů trpících svalovými křečemi nebo třesem. Tyto obtíže lze jen velmi těžce zmírnit medikací, často však pomůže kontakt s živou bytostí. Jeden z nejefektivnějších faktorů, který má pozitivní vliv na zdravotní stav jedince, je patrně teplo, které se při kontaktu vylučuje a které často způsobí uvolnění svalstva. Psi se navíc dokážou přizpůsobit rytmu pacienta a často pak dochází například k harmonickému dýchání.

Ne každý pes je terapeut

Jelikož jsou psi individuální živé bytosti s vlastní povahou, je samozřejmé, že ne všichni se pro canisterapii hodí. Někteří mohou například vykazovat známky agrese nebo mohou hůř snášet kontakt s cizími lidmi. V takovém případě by bylo nevhodné je učit terapeutickému výcviku. Povaha však není jediné, co hraje roli. Pes, který bude pomáhat s léčením pacientů, by měl být velmi dobře vychovaný a nemělo by se stát, že by neposlechl povel. A to i v případě, že by byl ve velmi rušném prostředí. Je také samozřejmé, že ne každý pes dokáže pomoci všem pacientům. Hravější jedinci budou pravděpodobně lepší pro interakci s mladšími pacienty, zatímco ti klidnější budou ideální pro kontakt se seniory.

Související články

Hmyzí protein jako budoucnost výživy mazlíčků?

Psi jsou, stejně jako jiní domácí mazlíčci, masožravci. Živočišná bílkovina je proto základní složkou jejich stravy. Čím dál častěji se můžeme setkat se stravou, která se zcela nebo z části skládá z hmyzu. Je hmyzí protein vhodný pro naše mazlíčky?...

Jak správně krmit fretku?

Fretky se řadí mezi oblíbené domácí mazlíčky. Jsou inteligentní, hravé a dokáží si s člověkem vytvořit silné pouto. Pokud si vás toto pozoruhodné zvíře také získalo a uvažujete o tom, že si ji pořídíte, měli byste vědět, jak fretku správně krmit, aby...

Zajímavá fakta o křečcích

Nesmíme zde opomínat malé a roztomilé hlodavce, kteří jsou jedním z nejmenších domácích mazlíčků. Křečci jsou oblíbení pro svůj hebký kožíšek, roztomilé pacičky a nenáročnost. Než se rozhodnete si pořídit křečka, přečtěte si tyto zajímavosti, které...

Jak to mají psi s plaváním?

Mezi lidmi panuje přesvědčení, že psi umí plavat a je pro ně tento pohyb přirozený. Psi jsou opravdu obvykle dobří plavci, ale existují i výjimky. Která plemena patří mezi neplavce a co byste o psím plavání měli vědět?