Canisterapie – příznivé účinky psů na lidské zdraví

Že psi svou přítomností zvedají lidem náladu, je dávno prokázané. Pozitivních účinků, které jsou často až léčebné, se začalo využívat v rámci canisterapie. Terapeutičtí psi navíc mohou pomoci všem bez rozdílu věku. Skvěle se hodí jak pro děti, tak dospělé jedince i seniory. Pozitivně mohou ovlivnit jedince s psychickým i fyzickým postižením. Jak vlastně canisterapie probíhá a v čem je specifická?

Pomocník s různými druhy problémů

Canisterapie může pomoci se širokou škálou problémů. Psi pacientům pomáhají s rozvojem jemné i hrubé motoriky, s verbální i neverbální komunikací, pozitivní vliv mohou mít i na polohování pacienta. Vynechat nelze ani příznivé účinky na psychiku jedince, kdy kontakt se psem prokazatelně zlepšuje náladu a přispívá k duševní rovnováze. Pejsek nemocnému může pomoci i s rozvojem sociálního cítění, může podnítit ke hře a samozřejmě i pohybu.

Kromě mentálně či fyzicky nemocných pacientů se canisterapie využívá i u těch jedinců, kteří jsou zdraví, nicméně se ocitli v těžké životní situaci, se kterou se obtížně vyrovnávají. V takových případech může pes a jeho cílené působení na jedince pomoci s odbouráním stresu. 

Různé druhy i míra zapojení psů v léčení

Webová stránka canisterapie.cz uvádí, že existují tři typy canisterapie, a to podle užšího zaměření. Prvním druhem je vzdělávání pomocí psů, v rámci kterého učitelé mohou využít psů a jejich pozitivního vlivu na své studenty. Většinou se využívá v kolektivu žáků se specifickými potřebami. Druhou variantou je terapie, v níž kontakt se psem slouží jako podpůrná metoda v rámci celkového léčení jedince. Třetím typem jsou aktivity za pomoci psa, které slouží ke zlepšení kvality života jedince a využívá se v nich přirozeného kontaktu lidí a psů.

Pes jako polohovací polštář

Velkým pomocníkem je pes při polohování jinak nepohyblivých pacientů. Ti, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, se často potýkají s vážnými problémy jako jsou proleženiny, ztuhlé svaly a jiné. Aby se těmto často velmi bolestivým komplikacím alespoň částečně předcházelo, pomáhají pacientům kvalifikovaní odborníci, kteří za pomocí speciálních polštářů uvolňují napětí.

Právě funkci zmíněných polštářů dokážou částečně nahradit psi. Nejlepší výsledky vykazují u pacientů trpících svalovými křečemi nebo třesem. Tyto obtíže lze jen velmi těžce zmírnit medikací, často však pomůže kontakt s živou bytostí. Jeden z nejefektivnějších faktorů, který má pozitivní vliv na zdravotní stav jedince, je patrně teplo, které se při kontaktu vylučuje a které často způsobí uvolnění svalstva. Psi se navíc dokážou přizpůsobit rytmu pacienta a často pak dochází například k harmonickému dýchání.

Ne každý pes je terapeut

Jelikož jsou psi individuální živé bytosti s vlastní povahou, je samozřejmé, že ne všichni se pro canisterapii hodí. Někteří mohou například vykazovat známky agrese nebo mohou hůř snášet kontakt s cizími lidmi. V takovém případě by bylo nevhodné je učit terapeutickému výcviku. Povaha však není jediné, co hraje roli. Pes, který bude pomáhat s léčením pacientů, by měl být velmi dobře vychovaný a nemělo by se stát, že by neposlechl povel. A to i v případě, že by byl ve velmi rušném prostředí. Je také samozřejmé, že ne každý pes dokáže pomoci všem pacientům. Hravější jedinci budou pravděpodobně lepší pro interakci s mladšími pacienty, zatímco ti klidnější budou ideální pro kontakt se seniory.

Související články

Výběr štěněte: Co vše je nutné zvážit?

Mít doma štěně je velká radost, ale také starost. Zejména pokud nemáte žádné předchozí zkušenosti se psem nebo jiným zvířetem v domácnosti. Proto je před jeho pořízením nutné vzít v potaz hned několik věcí, dobře je promyslet a na příchod nového...

Jak probíhá výcvik záchranářských psů?

O tom, co všechno obnáší záchranařina a jací psi jsou pro hledání lidí v troskách domů vhodní, jsme psali v minulém článku. Téma je ale natolik zajímavé, že jsme se rozhodli se ještě více zaměřit na samotný výcvik psů, tedy na jeho průběh a co...

Canisterapie – příznivé účinky psů na lidské zdraví

Že psi svou přítomností zvedají lidem náladu, je dávno prokázané. Pozitivních účinků, které jsou často až léčebné, se začalo využívat v rámci canisterapie. Terapeutičtí psi navíc mohou pomoci všem bez rozdílu věku. Skvěle se hodí jak pro děti, tak...

Záchranařina aneb psí pomocníci

Jsou otázky, které se člověku honí hlavou, pokud vidí psy, kteří pátrají po lidech ztracených v lese, zavalených v sutině zřícené stavby či tonoucích v přehradě. Jak složité je pro psa takového člověka najít? Dokážu psa pro tuto činnost sám vycvičit?...

Jak postupovat, když se zaběhne pes?

Je to nezáviděníhodná situace, do které se nechce dostat žádný majitel čtyřnohého chlupáče. Když se vám pes na procházce zaběhne, třeba protože objevil díru v plotě nebo vycítil jiné zvíře, které upoutalo jeho pozornost, mnoho z nás propadne panice a...

Na výstavu s morčetem: na co vše se připravit?

Psí výstavy a jejich průběh je pravděpodobně většině z nás známý. Na výstavu můžete ale i v případě, že vlastníte morče. Jak probíhají takové akce a co je jejich hlavním principem? Jak na výstavu své morče připravit a jaká se k tomu vážou omezení? O...