Zpět na výpis

Registrace zvířete jako citového společníka

Autor Lucka | Zajímavosti

Emocionální podpůrné zvíře nebo také citový společník je domácí zvíře, jehož přítomnost je odborníky na duševní zdraví považována za přínos pro lidi trpící duševními či mentálními chorobami. Citového společníka si tedy mohou zaregistrovat lidé s úzkostnou poruchou, záchvaty paniky, klinickou depresí nebo jinými stavy, které mohou narušit jejich každodenní činnosti.

Mezi benefity, které emocionální společník přináší svému majiteli, se uvádí uklidnění, relaxace, snížení úzkosti, stresu a deprese. K dalším přínosům patří dále zmírnění osamělosti, posílení sociální angažovanosti i interakce, normalizace srdeční frekvence a krevního tlaku. 

Zatímco služební asistenční zvířata musí projít výcvikem k jejich určenému poslání (detekce záchvatů, asistence nevidomým, upoutaným na vozíček apod.), u emocionálních společníků žádný výcvik nutný není. Dokonce ani neexistují žádné kvalifikační požadavky pro určení, zda je zvíře pro emocionální podporu vhodné. Nejčastěji jsou registrováni psi, žádná pravidla omezující druh zvířete ale neexistují. Společníkem se tedy může stát i kočka, papoušek, kůň či jiné domácí zvíře.

Na rozdíl od asistenčního zvířete, emocionální společník nemusí na veřejnosti nosit speciální vestu ani žádnou jinou značku. Neexistuje ani žádný úřední rejstřík, kam byste ho museli přihlásit. Bude vám stačit jen nosit s sebou potvrzení od terapeuta. 

Jednoduchost prohlášení zvířete za citového společníka s sebou nese to úskalí, že můžete lehce narazit na podvodné společnosti, které vám budou tvrdit, že mohou vašeho mazlíka oficiálně certifikovat, i když tomu tak není. Vy pak zaplatíte za nelegitimní doklad nebo falešnou certifikaci.

A jaké výhody s sebou citový společník vlastně nese? V zákoně je ustanoveno jen to, že s vámi může bydlet na kolejích, univerzitních bytech či jiných zařízeních, kde jsou běžně zvířata zakázaná. Pronajímatel vám jeho přítomnost nemůže zakázat, pokud se zvíře nechová destruktivně nebo agresivně. Druhý federální zákon týkající se emocionálních společníků povoluje takto označeným zvířatům s vámi cestovat na palubě letadla.

Další výhody asistenčního zvířete jako například přístup do zdravotnických zařízení, úředních budov a podobně, ale nemá. Také proto, že nikdo nehodnotí jeho vychovanost ani míru, do jaké je pro veřejné okolí bezpečný.

Co si o citových společnících myslíte? Jestli se zákon posune dál, zvířata budou co do vhodnosti a bezpečnosti posuzovaná. Na základě toho jim bude zpřístupněno i prostředí škol nebo pracovišť. Jistě by to dle mě bylo skvělou terapií i u nás.