Zpět na výpis

Kdy už je nadměrný pohyb pro psa škodlivý

Autor Lucka | Zdraví a strava

Jak to tedy je, kolik pohybu už psovi škodí a jaký druh pohybu mu nedělá dobře? Na to není tak jednoduché odpovědět. Jako u všeho, každý jedinec se liší a proto k jeho potřebám a možnostem musíme přistupovat individuálně. Podíváme se tedy na problém z pohledu fyziologie psa a jeho omezení pohyblivosti. Díky určitému typu nevhodného pohybu může v průběhu života psa dojít k potížím a pes může začít trpět přetrvávajícími bolestmi.


Jedním z problémů může být opakující se nadměrná zátěž. Tedy jakýkoli typ pohybu, který se pravidelně opakuje a je nad síly vývojového stádia zvířete. Stane-li se jeden druh přehnaně dávkovaného pohybu pravidelnou, každodenní součástí aktivit psa, projeví se to dříve či později negativním dopadem na jeho těle v důsledku stále se opakujícího náporu na svalový a kosterní systém. Před každou zátěží je také třeba zahřátí svalů psa procházkou nebo nějakou nenáročnou rozcvičkou.


Vždyť negativní dopad na pohybový aparát psa může mít i prostý aport. Pokud se opakuje často a aktivita trvá dlouho, může dojít k potížím. Nepřetržitá akce běhu, lovu a otáčení není pro psa zdravá. Musíme mít na mysli, že pokud aktivita psa baví, nikdy neřekne dost, i kdyby ho něco bolelo. Je tedy na nás, abychom délku hry kontrolovali, neházeli aport hodinu v kuse, ale prolínali ho i jinou aktivitou a typem pohybu psa a samozřejmě i odpočinkem.


Ani běh u kola není pro psa to pravé ořechové. Zaprvé můžeme únavu psa lehce přehlédnout a jeho síly přecenit, protože pro nás je pohyb na kole o dost snazší. Zadruhé konstantní tempo běhu psa není pro jeho svaly vhodné a může dojít k jejich přetížení. Pracují totiž stále jen v jednom rozsahu, tedy ve fixované délce kroku beze změny. Tím se svaly sice třeba vyrýsují, přestávají být ale plně funkční, protože budou uzpůsobené jen jednomu rozsahu pohybu. Stejně tak může škodit i příliš stejného druhu povrchu. To se týče například běhu. Terén by neměl vést jen po asfaltu nebo naopak jen po hlíně. Prostě a jednoduše, všeho moc škodí. Jen různorodost povrchu zařídí rovnovážné zatížení těla psa.


Psům neprospěje ani náhlý nápor víkendových aktivit. Pokud přes týden chodí jen na kratší vycházky a o víkendu má absolvovat třeba i celodenní výlet, je to pro něj extrémně náročné. Takové náhlé zvýšení pohybu může psům přivodit bolesti a letargii na minimálně další dva dny. Pokud se to takto bude opakovat dlouhodobě, svalové vlákna se mohou začít zkracovat a tím vytvářet čím dál větší napětí v kloubech. Nezapomínejte tedy delší procházky prolínat pravidelnými přestávkami a upravte i délku trasy.


Ideální je psa na pohyb zvykat postupně. Tedy postupně zvyšovat délku i náročnost aktivit a hlavně aktivity obměňovat, aby byla zajištěna zátěž celého těla psa.