Zpět na výpis

Náhrada škody při zranění psa

Autor Pavla Tichá | Zdraví a strava

Bohužel, kvůli nezodpovědným majitelům a nevychovaným nebo nesocializovaným psům, vám při každé procházce hrozí riziko, že se váš pes dostane do psí bitky. Můžete také potkat agresivního jedince, který psa třeba nakopne za to, že štěká. Pokud se tak stane a pes utrpí vážnější zranění vyžadující nákladnější ošetření, bohužel ne každý majitel je v takové situaci ochotný nebo schopný vysokou částku uhradit a raději psa uspí.

Proto je dobré dostat do povědomí lidí, že mají v takovém případě právo na náhradu škody -  tedy na zaplacení nákladů na ošetření zvířete, a to v plné výši. Nový občanský zákoník naštěstí už na zvíře nahlíží jinak, než tomu bylo u předešlé verze. Zvíře se již nechápe jako věc a v určitých situacích se mu poskytuje vyšší míra ochrany. Občanský zákoník říká, že “náklady spojené s péčí o zdraví nejsou neúčelné, i když podstatně převyšují cenu zvířete, pokud je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného”.

To znamená, že jakkoli vysoké náklady na ošetření poškozeného zvířete jsou účelné, pokud jsou vynaloženy tzv. “rozumným chovatelem”. Třeba pokud by měl pejsek zlomenou nohu, kastrace vám jako náklad na ošetření neprojde. Zákon dokonce poskytuje majiteli zvířete právo požadovat po škůdci přiměřenou zálohu na pokrytí části nákladů. Za škůdce, tedy osobu odpovědnou za způsobenou škodu, se považuje vlastník psa, který při rvačce toho vašeho zranil, a to ať už ke rvačce svým jednáním přispěl, nebo ne, případně je škůdcem osoba, která psa napadla.

Jsou ale případy, kdy škůdce není povinen náklady hradit, tzv. nutná obrana a krajní nouze. Tedy situace, kdy ke zranění zvířete došlo při přiměřené sebeobraně nebo obraně někoho dalšího.

Při uplatnění náhrady škody budete uplatňovat především ustanovení § 2970 NOZ. Potřebovat budete samozřejmě všechny dokumenty týkající se ošetření. Problém ovšem může nastat při identifikaci škůdce. Útočník např. mohl utéci před příjezdem policie nebo vás mohl napadnout pes pobíhající volně bez majitele. Pokud jste se psem venku sami, budete se víc starat o něj než o škůdce. Kamarádce takto napadl čivavu vlčák a v tu chvíli řešila jen to, aby pejska dostala včas k veterináři, protože měl namále. Bez svědků může být v takovýchto situacíchsložité vinu dokázat.

Jsem ráda, že jsem nic takového zatím řešit nemusela a doufám, že já ani vy nikdy nic takového řešit ani nebudeme muset.