Zpět na výpis

Chcete bránit práva zvířat? Veterinární správa vám v tom pomůže

Autor Pavla Tichá | Zajímavosti

Právě o základní práva zvířat se v naší republice stará Státní veterinární správa České republiky. Dozoruje, zda jsou dodržována. Tyto právní předpisy stanovují požadavky, jak zvířata správně chovat a starat se o ně, manilupovat s nimi. Tyto zákony ale nejsou všeobjímající, definují pouze minimální standardy pro zajištění základních biologických, fyziologických a etologických potřeb zvířat. Proto se nejen my, ale i zvířata samotná, musí spoléhat na náš etický přístup v chování k nim. 

To se ale bohužel vždy neděje a právě týrání je jedna z věcí, proti které se snaží veterinární správa bojovat. Pokud chcete nahlásit nějaké týrání zvířat, našli jste opuštěné či nějak zraněné zvíře, obrátit se můžete na krajskou organizaci veterinární správy ve vašem kraji. Nahlásit tyto přestupky právě veterinární správě je vhodné také proto, že na její návrh může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit odebrání týraného zvířete nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání. 

Veterinární správa se zabývá také zájmovým chovem zvířat, útulky pro ně a zdravím zvířat obecně. Podává aktuální informace o různých onemocněních či nákazách na území naší republiky. Na jejich webu se můžeme podívat i na aktuální mapu nákaz na našem území. A je to taky právě veterinární správa, díky které byla Česká republika prohlášena za prostou některých nechvalně významných, jinde ve světě běžných, nákaz.

Další oblast působnosti státní veterinární správy je kromě péče o zvířata i naše veřejné zdraví. Má odpovědnost za zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Chrání tedy území naší republiky před možnými nákazami, které k nám mohou být zavlečeny ze zahraničí.

Státní veterinární správa spadá pod Ministerstvo zemědělství a funguje jako nejvyšší orgán veterinárního dozoru v naší republice. Zastřešuje krajské orgány veterinární správy, na které se s my s problémy máme obracet. Pro nás ale může sloužit jako odvolací instance, pokud právě u té krajské s naší stížností či požadavkem neuspějeme.