Zpět na výpis

Psychologická typologie psů

Autor Lucka | Zajímavosti

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli je váš pes melancholik, cholerik, sangvinik nebo flegmatik? Stejně jako u lidí, i u psů existují různé typy povah. Psi se liší nejen rasou, velikostí, srstí a zbarvením, ale také svým temperamentem. Co z toho vyplývá pro jejich výchovu a proč je to důležité vědět?

Určitě to znáte, někteří psi jsou již od malého štěněte spíše vůdčími typy, jiní jsou naopak bázlivější. A některým psům to vydrží až do dospělosti. Před tím, než si pořídíme nový psí přírůstek, bychom měli zvážit, zda se k nám vybraný pes hodí nejen velikostí, ale i povahou. Například plachý pes by mohl mít problém s životem v místě, kde je velký ruch a jeho životní prostor se hemží spousty neznámých lidí a dalších zvířat.

 

Jak dobře znám svého psa?

Čím více toho o svém psovi víte, tím lépe budete rozumět jeho chování a také bude lépe fungovat váš vzájemný vztah. Měli jste někdy pocit, že si váš pes dělá, co si zamane, a že navzdory věnované péči a výchově se stává ztraceným případem? Chyba může být na vaší straně. K nedorozuměním může docházet tak, že si neuvědomujeme jeho povahové rysy. Ve stresových situacích pak naše reakce může mít zcela opačný účinek. Navíc se tím také mohou ještě více upevnit špatné návyky. Například pokud začneme psa uklidňovat ať už hlasem nebo i pohlazením pokaždé, když okolo projede kufr na kolečkách a on se lekne, nikdy se tak neodnaučí, že se nejedná o nebezpečí. Naopak když poslechne váš povel, nezapomeňte ho odměnit, třeba nějakým tím pamlskem.

 

Strach

Velkou roli v chování psa hraje strach a to, jak mu čelí. Klíčové je v tomto ohledu období cca od šestého do dvacátého týdne, které se nazývá tzv. ranou socializací. Štěně bychom v té době měli seznamovat s nejvíce podněty a situacemi tak, aby se jich v budoucnu nebál. Není to však jen o našem psovi, ale i o nás samotných, jestli pro něj dokážeme vybudovat bezpečné prostředí. To, jak se pes vyrovnává se strachem, se také odráží v tom, jak respektuje pravidla. Říká se, že vůdčí typ psa lépe respektuje daná pravidla, zatímco bojácnější typ je ovládán svým strachem a na pravidla se pak tolik nesoustředí.

 

A jak to tedy s jednotlivými typy povah?

Abychom co nejpřesněji určili temperament našeho zvířete, zaměřme se na jeden dva převažující povahové rysy. Zde jsou uvedeny jednotlivé kategorie, a s jakými charakteristikami se nejčastěji pojí.

  • Melancholik je charakteristický tím, že je ustrašený, nesoustředěný, nervózní a nedůvěřivý.
  • Cholerika naopak poznáte podle jeho energičnosti až neúnavnosti, ale i podle velké zvědavosti a odvahy.
  • Sangvinik je velmi přátelský, je klidnější než cholerik, ale také velmi přemýšlivý a učenlivý.
  • Flegmatik je ještě o něco klidnější než sangvinik, nereaguje tolik na okolní vzruchy a je také o něco váhavější.

(Zdroj k jednotlivým typům povah: http://www.novofundland.eu/).