Zpět na výpis

Nový Zéland: Kočky mimo zákon

Autor Lucka | Sport a cestování

Novozélanďané kočky milují. Dokonce téměř v polovině domácností na tomto kontinentu, alespoň jednu najdete a odpovědnost za ně berou velmi vážně. Například novozélandská Společnost pro prevenci krutosti na zvířatech doporučuje domácí kočky kastrovat a zdůrazňuje, že by na své mazlíky obyvatelé neměli zapomínat ani při krizovém plánu, například v případě zemětřesení.

Regiony a města se v nařízeních a doporučeních ohledně chovu koček liší. Velmi často se v nich objevuje nařízení kastrace koček neurčených pro chov, nutnost mikročipu, objevují se i omezení počtu koček na domácnost nebo zákaz volného pohybu koček venku přes noc.

Obvykle se jedná o opatření sloužící k ochraně samotných koček, prevenci zdravotních rizik, nenarušování klidu sousedů a ochrany původních ptačích populací. A právě kvůli ochraně nejen ptáků chce regionální koncil obce Omaui, ležící na Jižním ostrově, kočky zcela zakázat. Momentálně musí být všechny kastrované, registrované a mít mikročip a pořizování dalších koček bude zakázáno.

Jak jistě každý ví, kočky jsou přirozenými lovci a zde zásadně přispěly k vyhubení několika desítek ptáků, plazů a savců. Podle odborníků na biodiverzitu, by jejich nepřítomnost pro tamní přírodu, znamenala obrovské zlepšení. Tento lokální návrh navazuje na novozélandský plán, zbavit se do roku 2050 řady nepůvodních predátorů, jako jsou kočky, krysy, potkani nebo lasičky.

Každopádně Omaui není první oblastí, která chce kočky zakázat. Například na ostrově Kapiti jsou zakázány už od roku 1934 a největší novozélandské město Auckland, má zavedené pravidlo, podle nějž je každá neočipovaná kočka, odchycená v ekologicky cenné oblasti, utracena.

Smutnou pravdou je, že kočky opravdu velkou měrou přispívají k hubení druhů. Podle studie zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences se jim podařilo za pouhých 500 let přispět po celém světě k vyhubení 63 druhů zvířat. Nejvíce ohrožené jsou pak ostrovní druhy jako na Madagaskaru nebo Novém Zélandu. Když do jejich izolovaného prostoru vnikne cizí predátor, v tomto případě kočka, nemají žádnou šanci.

Z toho důvodu už lze pochopit, proč Novozélanďané, i přes jejich lásku ke kočkám, chtějí tuto “cizí šelmu” ve své zemi eliminovat. Ale je toto správným řešením? Co myslíte?