Zpět na výpis

Oslavte Mezinárodní světový den zvířat

Autor Lucka | Zajímavosti

Mezinárodní den zvířat letos oslavíme už po sedmaosmdesáté. Datum bylo stanoveno roku 1931 na počest sv. Františka z Assisi, patrona zvířat, který zemřel toho dne v roce 1226. S kým jiným by měl být také tento den spojován než s mnichem františkánského řádu, který zasvětil celý život péči o nemocná a opuštěná zvířata.

Posláním tohoto dne je zlepšení postavení zvířat s účelem zvýšit standardy jejich životních podmínek. Za oslavami svátku po celém světě stojí hnutí za ochranu zvířat snažící se tento den využít k mobilizaci globálních sil, které udělají ze světa, ve kterém žijeme, lepší a bezpečnější místo pro všechna zvířata. Prostřednictvím zvýšeného povědomí a vzdělání jsme totiž schopni vytvořit svět, ve kterém jsou zvířata uznávána jako vnímající bytosti.

Tento den se slaví různými způsoby v téměř každé zemi, bez ohledu na politickou ideologii, víru nebo národnost. Úplně první oslavu Mezinárodního dne zvířat zorganizoval Heinrich Zimmermann v berlínském sportovním paláci 24. března 1925 a akce se zúčastnilo na 5 000 lidí. Na výročí úmrtí Františka z Assisi byla hala již rezervována, poprvé se svátek na tento den přesunul v roce 1929.

Nejdříve se slavil jen v Československu, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Každý rok ale Zimmermann pracoval s velkým úsilím na jeho propagaci a nakonec, v roce 1931, kdy se účastnil kongresu ISAR (mezinárodní společnost pro astrologický výzkum) v italské Florencii, byl jeho návrh, aby se 4. říjen stal Světovým dnem zvířat, jednomyslně odsouhlasen.

Letošním sponzorem Světového dne zvířat je nadace Naturewatch. Každoroční grant v převodu ve výši asi 150 000 Kč je zaměřen na podporu dvou až pěti projektů po celém světě vybraných speciální komisí. Vítěznými projekty jsou ty, u kterých se předpokládá, že budou mít nejlepší potenciál k významnému a trvalému pozitivnímu vlivu na životní podmínky zvířat, jsou v duchu Světového dne zvířat a pomohou hnutí dosáhnout jeho poslání na zvýšení postavení zvířat po celém světě.

Hlavním vítězem loňského grantu byl program Jakarta Animal Aid Network, který vybudoval v jižní Sumatře dvě zařízení k rehabilitaci zabavených mláďat medvěda malajského, než budou vypuštěna zpět do volné přírody. V současnosti má hnutí Světového dne zvířat na 90 velvyslanců, kteří pracují ve více jak 70 zemích světa na zvyšování povědomí o tomto svátku a jeho cílech.

Jak oslavíte tento den vy? Po republice se koná mnoho akcí. První proběhla již uplynulou sobotu v pražském parku Na Pankráci s bohatým programem, v jehož rámci se uskutečnil i největší sraz bull plemen psů v ČR. Tuto sobotu 6. října můžete Světový den zvířat oslavit například v pražské ZOO v průvodu zvířecích masek. Najdete tu i pohybovou, hudební a výtvarnou dílnu a na závěr dne obdrží slůně Rudi dárek k druhým narozeninám. Bez programu ten den nezůstane ani ZOO Brno, která připraví naučnou stezku. Pokud bydlíte poblíž a máte zvířecí příjmení, určitě sem zavítejte, zaplatíte totiž za vstup jen za 10 Kč! Program na počest svátku ale chystají i další zoologické zahrady.

A pokud se vám nikam nebude chtít, oslavte svátek doma. Věnujte svému mazlíkovi extra pohlazení či procházku, k obědu si dejte salát nebo těstoviny a prožijte alespoň tenhle jeden den bez masa.