/file/article/0-5bimcmh4pl-michael-mazzone-1198811-unsplash.jpg /file/article/0-5bimcmh4pl-michael-mazzone-1198811-unsplash.jpg

Vlčí mláďata na Třeboňsku

Vlci bývají ještě dnes hojně diskutovaným tématem a část obyvatel se stále na jejich přítomnost v našich lesích dívá negativně. Důvodem je fakt, že si na jejich výskyt během několika desítek let, kdy tu nežili, odvykli. Přitom mají tyto šelmy blahodárný vliv na stav lesů i jejich divokých obyvatel.